Thông báo lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ ngày 03/10 đến ngày 12/10

  Để sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm nâng cao chất lượng điện năng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Công ty Điện lực Quảng Trị kính thông báo đến quý khách hàng lịch tạm ngừng cung cấp điện như sau:

  ....

   

   

   

   

   

   

  create

  Trà Mi / Tin nhanh Online

  Nguồn: https://pcquangtri.cpc.vn/QTPC-Kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng/L%E1%BB%8Bch-t%E1%BA%A1m-ng%E1%BB%ABng-cung-c%E1%BA%A5p-%C4%91i%E1%BB%87n