Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg một số địa bàn thuộc thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

  Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND về việc Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

   

   


   

  create

  Trà Mi / Tin nhanh Online

  Nguồn: Tin sản xuất