Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 8 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII

  Ngày 2/11/2021, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức kỳ họp thứ 8. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

  1. Sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy xã Hải Phúc (nay là xã Ba Lòng), nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Hồ Xuân Hoàng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định:

  - Khiển trách đối với Đảng ủy xã Hải Phúc (nay là xã Ba Lòng), nhiệm kỳ 2015-2020 do đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, để UBND xã thực hiện xét duyệt, đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai.

  - Cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Hồ Xuân Hoàng do đã có khuyết điểm, sai phạm trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện các thủ tục, ký xác nhận hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số cá nhân, vi phạm pháp luật về đất đai.

  2. Sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thành Công, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ; đồng chí Hoàng Bình, đảng viên, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ

  Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định:

  - Khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Thành Công do đã vi phạm trong chỉ đạo thực hiện không đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng đất, tham mưu UBND huyện cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở vượt kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm pháp luật về đất đai.

  - Cảnh cáo đối với đồng chí Hoàng Bình do đã vi phạm trong việc chỉ đạo lập, thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện khi chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục quy định và vượt kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm pháp luật về đất đai.

  3. Sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Lê Bá Văn, đảng viên Chi bộ Bích Lộc Triêu, Đảng bộ xã Triệu Long, huyện Triệu Phong

  Thực hiện chỉ đạo của UBKT Trung ương; xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định:

  Khiển trách đối với đồng chí Lê Bá Văn do đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

  4. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà

  Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tài chính đảng cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, điều hành tài chính đảng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà có kế hoạch sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được UBKT Tỉnh ủy chỉ ra.

  create

  PV / Báo Quảng Trị

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Chinh-tri/modid/415/ItemID/162346/title/Thong-cao-bao-chi-ky-hop-thu-8-cua-UBKT-Tinh-uy-Quang-Tri-khoa-XVII