Kỷ luật 2 lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ

  Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thành Công và ông Hoàng Bình là trưởng, phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ.

  Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định:

  Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Công do đã vi phạm trong chỉ đạo thực hiện không đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng đất, tham mưu UBND huyện cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở vượt kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm pháp luật về đất đai.

  Cảnh cáo đối với ông Hoàng Bình do đã vi phạm trong việc chỉ đạo lập, thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện khi chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục quy định và vượt kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm pháp luật về đất đai.

  Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7 của UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trưởng, phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ.

  ảnh minh họa

  ảnh minh họa

  Trong năm 2019, ông Nguyễn Thành Công là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trong vai trò là người đứng đầu đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành để cấp dưới thực hiện thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở trên địa bàn huyện không đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai, vượt kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh đã phê duyệt năm 2019 với diện tích vượt kế hoạch là 21,9874 ha.

  Ông Hoàng Bình là đảng viên, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lộ đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở; chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong tham mưu UBND huyện ký các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở, vượt chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

  Vi phạm, khuyết điểm của hai ông đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi đang công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật - UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết.

  create

  Trâm Anh / congluan.vn

  Nguồn: https://congluan.vn/quang-tri-ky-luat-2-lanh-dao-phong-tai-nguyen-va-moi-truong-huyen-cam-lo-post165399.html