Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT: Vừa thiếu vừa thừa

  Hôm nay 27/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Sở Nội vụ về quản lý số người làm việc hưởng lương ngân sách và việc chuyển đổi cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường lớp- Ảnh: Tú Linh

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường lớp- Ảnh: Tú Linh

  Báo cáo Sở Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị quyết 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các kế hoạch, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, những năm qua ngành GD&ĐT tỉnh đã nỗ lực rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn và hiệu quả, giảm định mức số người làm việc, tiết kiệm kinh phí, ngân sách.

   

  Đến nay, toàn tỉnh có 367 cơ sở giáo dục với 976 điểm trường, hơn 170.000 học sinh từ cấp học mầm non đến THPT, giảm 104 cơ sở so với năm 2015. Việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục góp phần giảm 467 người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước so với định mức, giảm gánh nặng về biên chế đối với sự nghiệp giáo dục trong tình hình số trường giảm nhưng số lớp, số học sinh tăng qua các năm, trong khi chủ trương của trung ương giai đoạn từ năm 2015-2021 không tăng biên chế mà yêu cầu các địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số người làm việc được giao.

   

  Về cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục toàn tỉnh hiện tại, tổng số chỉ tiêu được giao năm 2021 là 12.791 người; tổng số người làm việc có mặt đến thời điểm hiện tại là 12.459 người; số người làm việc theo định mức quy định của năm học 2021-2022 là 13.081 người. Như vậy, số chỉ tiêu được giao so với định mức năm học này còn thiếu 290 chỉ tiêu (chủ yếu là nhân viên y tế học đường); số người có mặt làm việc so với số được giao còn 332 chỉ tiêu chưa tuyển dụng.

   

  Việc thiếu định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn phần lớn là do bất cập về cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giữa các cấp học và giữa các môn học. Trong khi đó, theo tính toán, toàn ngành giáo dục thừa 313,5 biên chế ở một số vị trí. Do đó cần thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng vừa thiếu vừa thừa này.

   

  Về việc chuyển đổi cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ thống nhất đề xuất Sở GD&ĐT trình UBND tỉnh xem xét tạm dừng chủ trương thực hiện chuyển đổi một số trường mầm non và THPT từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW.

   

  Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận, để đảm bảo bộ máy, chỉ tiêu, số lượng người làm việc và chất lượng giáo dục, đề nghị Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường lớp, tăng quy mô trường lớp để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

  Liên quan đến vấn đề chuyển đổi cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế chủ động xây dựng phương án, lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ cho một số trường mầm non và THPT công lập ra khỏi công lập; Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn về cơ chế chuyển đổi này, trên cơ sở đó trình UBND và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025. Đồng thời, Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án học phí trình UBND tỉnh.

   

  Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở GD&ĐT và các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cắt giảm đủ các chỉ tiêu tinh giản biên chế được giao hằng năm; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc điều động, luân chuyển giáo viên. Sắp xếp bố trí các giáo viên dôi dư thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với vị trí việc làm, phù hợp với định mức, số lượng người làm việc và chế độ chính sách tiền lương. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét phân cấp cho Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tuyển dụng, sử dụng ngân sách sự nghiệp giáo dục gắn với chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả tuyển dụng, sử dụng viên chức.   

  Việc thiếu định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn phần lớn là do bất cập về cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giữa các cấp học và giữa các môn học. Trong khi đó, theo tính toán, toàn ngành giáo dục thừa 313,5 biên chế ở một số vị trí. Do đó cần thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng vừa thiếu vừa thừa này.
  create

  Tú Linh / Báo Quảng Trị

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/162050/title/Doi-ngu-can-bo-giao-vien-nhan-vien-nganh-GDDT--Vua-thieu-vua-thua

  Học sinh một số khối lớp ở thành phố Đông Hà trở lại trường từ ngày 9/11/2021

  Học sinh một số khối lớp ở thành phố Đông Hà trở lại trường từ ngày 9/11/2021

  timer07/11/2021

  Chiều nay 7/11, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Hồ Sỹ Trung cho biết, sau khi nhận được công văn hồi đáp của Sở GD&ĐT, UBND thành phố Đông Hà đã quyết định cho phép tổ chức dạy học trực tiếp đối với các lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi của cấp mầm non; các khối 1, 2, 5 của cấp tiểu học; các khối 6, 9 của cấp THCS; học sinh thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Thời gian trở lại học trực tiếp bắt đầu từ ngày 9/11/2021.

  Học sinh thành phố Đông Hà sẽ được kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 1 như thế nào?

  Học sinh thành phố Đông Hà sẽ được kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 1 như thế nào?

  timer06/11/2021

  Theo kế hoạch học kỳ 1, thời gian này học sinh phải thực hiện các bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ. Do tình hình COVID-19 trên địa bàn TP. Đông Hà tiếp tục có diễn biến phức tạp nên các trường phải tiếp tục duy trì việc học trực tuyến. Hiện các trường đã lên kế hoạch để triển khai việc kiểm tra giữa kỳ cho học sinh ở các cấp học.

  Bàn giải pháp phát triển Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

  Bàn giải pháp phát triển Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

  timer01/11/2021

  Chiều nay 1/11, UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với lãnh đạo Đại học Huế (ĐHH) về hoạt động của Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi làm việc. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự làm việc.

  KHẨN: Học sinh các cấp tại TP Đông Hà chuyển sang học trực tuyến

  KHẨN: Học sinh các cấp tại TP Đông Hà chuyển sang học trực tuyến

  timer31/10/2021

  Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, ngày 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã có công văn hỏa tốc về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện hoạt động giáo dục theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính Phủ.