Dỡ bỏ phong tỏa, giãn cách xã hội ở thị trấn Khe Sanh

  Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa được dỡ bỏ phong tỏa, giãn cách xã hội từ 19 giờ, ngày 12/7/2021. Đó là chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh tại Quyết định số 1809 ngày 12/7/2021 về việc dỡ bỏ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

  Cũng theo quyết định này, kể từ 19 giờ, ngày 12/7/2021, địa bàn thị trấn Khe Sanh sẽ áp dụng các biện pháp phòng, chống COVID-19 theo Chỉ thị 19, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, do có bệnh nhân COVID – 19 từng lưu trú trên địa bàn, UBND tỉnh có quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Khối 2, Khối 3A, Khối 3B và Khối 5 thuộc thị trấn Khe Sanh từ 19 giờ ngày 7/7/2021; các địa bàn còn lại của thị trấn Khe Sanh thực hiện các quy định về phòng, chống COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 15.
   

  create

  Quang Hiệp / baoquangtri.vn

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Thoi-su/modid/445/ItemID/159010/title/Do-bo-phong-toa-gian-cach-xa-hoi-o-thi-tran-Khe-Sanh