Quảng Trị: Sẽ có biện pháp xử lý đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong vòng 02 giờ

  Ngày 17/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19. 

  Trước tình hình dịch bệnh ở các tỉnh, thành phố phía Nam vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp; các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung cũng liên tục phát hiện nhiều ổ dịch mới; trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã xuất hiện nhiều ca dương tính trở về từ các vùng dịch trong nước. Vì vậy, căn cứ tình hình mới với nhiều diễn biến phức tạp và nhằm ngăn chặn, kiểm soát nguồn lây nhiễm dịch bệnh vào địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xem nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay là giải pháp vừa cấp bách, vừa trọng tâm của cơ quan, địa phương mình, đồng thời thực hiện ngay những nội dung sau đây:

  Kêu gọi tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng; cùng chung tay với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh ngay về Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh (IOC tỉnh) để chỉ đạo xử lý. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cụ thể nội dung này.

  Giao Công an tỉnh đẩy mạnh công tác xử phạt, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nghiêm minh, quyết liệt. Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin từ IOC tỉnh, có biện pháp xử lý đối tượng vi phạm và thông báo kết quả về IOC tỉnh để tổng hợp, báo cáo BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh hàng ngày.

  Yêu cầu những trường hợp cách ly, theo dõi y tế tại nhà phải thực hiện nghiêm việc treo biển để thông tin cho chính quyền và người dân cùng tham gia giám sát.

   

  create

  Trà Mi / Tin nhanh Online

  Nguồn: Tin sản xuất